Copyright © 2009 - Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
TRỤ SỞ CHÍNH VIETABANK: 34A - 34B Hàn Thuyên P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
TEL: (84-04)- 39 333 636 | FAX: (84-04)- 39 336 426 | TELEX: 811554.VAB.VT | SWIFT BIC: VNACVNVX