Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

Giới thiệu trung tâm

Tiếp nhận, hỗ trợ, giải đáp những yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thông qua kênh điện thoại của Ngân hàng.

Tiếp nhận, hỗ trợ, giải đáp những yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thông qua kênh điện thoại của Ngân hàng.

Xác định nhu cầu của khách hàng, lợi ích của sản phẩm để tư vấn, định hướng, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng

Xác định nhu cầu của khách hàng, lợi ích của sản phẩm để tư vấn, định hướng, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng

Liên hệ

Liên hệ

Add to home screen