Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Phương Thành Long

Ông Phương Thành Long

Chủ tịch HĐQT

Xem thông tin cá nhân

Thạc sĩ Tài chính. Ông có kinh nghiệm gần 15 năm làm việc tại các Tổ chức tài chính và ngân hàng lớn.

Phan Văn Tới

Ông Phan Văn Tới

Phó Chủ tịch HĐQT

Xem thông tin cá nhân

Cử nhân kinh tế ngoại thương. Ông tham gia HĐQT VietABank từ năm 2012.

Nguyễn Hồng Hải

Ông Nguyễn Hồng Hải

Thành viên HĐQT

Xem thông tin cá nhân

Kỹ sư kinh tế vận tải.

Ông Hải có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Trần Tiến Dũng

Ông Trần Tiến Dũng

Thành viên HĐQT
Phó tổng giám đốc

Xem thông tin cá nhân

Cử nhân luật thương mại. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.

Lê Hồng Phương

Ông Lê Hồng Phương

Thành viên HĐQT độc lập

Xem thông tin cá nhân

Cử nhân kinh tế đối ngoại

Ông có trên 10 năm làm việc tại các tổ chức tài chính và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công tác điều hành.

Ban kiểm soát

Nguyễn Kim Phượng

Nguyễn Kim Phượng

Trưởng Ban kiểm soát

Xem thông tin cá nhân

Cử nhân kinh tế.
Bà có kinh nghiệm 30 năm trong ngành ngân hàng.

Trần Ngọc Hải

Ông Trần Ngọc Hải

Thành viên Ban kiểm soát

Xem thông tin cá nhân

Cử nhân kinh tế.
Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng

Nguyễn Văn Thành

Ông Nguyễn Văn Thành

Thành viên Ban kiểm soát

Xem thông tin cá nhân

Cử nhân kinh tế

Ông có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác kiểm toán tại các tổ chức tài chính

Ban điều hành

Nguyễn Văn Trọng

Ông Nguyễn Văn Trọng

Quyền Tổng Giám đốc

Xem thông tin cá nhân

Ông Nguyễn Văn Trọng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, từng nắm giữ nhiều vị trí quản lý cao cấp tại các tổ chức, tập đoàn lớn của Việt Nam.

Trần Tiến Dũng

Ông Trần Tiến Dũng

Phó Tổng giám đốc

Xem thông tin cá nhân

Cử nhân luật thương mại. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.

Phạm Linh

Ông Phạm Linh

Phó Tổng giám đốc

Xem thông tin cá nhân

Tiến sỹ kinh tế. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng nắm giữ nhiều vị trí quản lý cao cấp tại các tổ chức tín dụng

Add to home screen