Hỗ trợ khách hàng 24/7hotline

1. Đối tượng Người gửi tiền:

 • Công dân Việt Nam được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam.
 • Công dân Việt Nam là người cư trú được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ.

2. Đồng tiền gửi: VND, USD.

3. Lãi suất: Theo từng sản phẩm/chương trình tiết kiệm được VietABank công bố từng thời kỳ được niêm yết tại các địa điểm giao dịch của VietABank trên toàn hệ thống và/hoặc trên website của VietABank (www.vietabank.com.vn).

4. Mức phí: Theo biểu phí do VietABank công bố từng thời kỳ được niêm yết tại các địa điểm giao dịch của VietABank trên toàn hệ thống và/hoặc trên website của VietABank (www.vietabank.com.vn).

5. Hình thức tiền gửi:

 • Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
 • Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
 • Thời hạn tiền gửi được VietABank công bố theo từng sản phẩm/chương trình cụ thể.

6. Kéo dài thời hạn gửi tiền

 • Vào ngày đến hạn tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nếu người gửi tiền không thực hiện rút tiền/không đến lĩnh tiền và không có yêu cầu khác thì hệ thống VietABank sẽ tự động nhập số tiền lãi (nếu có) vào số tiền gốc và thực hiện bằng cách:
 • Kéo dài (tái tục) tiền gửi tiết kiệm của người gửi tiền thêm một thời hạn mới tương ứng bằng thời hạn ban đầu hoặc;
 • Chuyển tiền gửi tiết kiệm của người gửi tiền (bao gồm cả lãi nếu có) sang tài khoản trung gian giữ hộ tại VietABank và sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày đến hạn cho đến ngày người gửi tiền thực hiện thủ tục rút tiền (đối với loại tiền gửi có quy định không được tái tục mà VietABank đã thông báo như Tiết kiệm trả lãi trước, Chứng chỉ tiền gửi, hoặc loại tiền gửi khác do VietABank quy định từng thời kỳ).
 • Mức lãi suất được áp dụng cho khoản tiền gửi tái tục là lãi suất do VietABank công bố có hiệu lực tại thời điểm bắt đầu của thời hạn mới.

7. Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của VietABank:

 • Người gửi tiền phải trực tiếp đến các địa điểm giao dịch của VietABank, xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền (Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi) và sổ tiết kiệm (đối với trường hợp gửi thêm tiền vào sổ tiết kiệm); Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm đồng chủ sở hữu, tất cả các đồng chủ sở hữu phải trực tiếp xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của mình. Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật theo quy định.
 • Người gửi tiền đăng ký chữ ký mẫu trong trường hợp thay đổi chữ ký mẫu hoặc chưa có chữ ký mẫu tại VietABank; Mẫu chữ ký được đồng nhất để thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm. Trường hợp người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn thấy được, người không biết ký: Người gửi tiền đăng ký ký hiệu bằng cách điểm chỉ thay cho chữ ký mẫu để thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm.
 • Người gửi tiền cung cấp thông tin gửi tiền tiết kiệm, ký xác nhận trên chứng từ gửi tiền.
 • Nhận và kiểm tra các yếu tố trên sổ tiết kiệm, đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi rời địa điểm giao dịch của VietABank
 • Trường hợp gửi tiền tiết kiệm qua kênh ngân hàng số: Người gửi tiền ngoài đáp ứng các điều kiện phải thuộc đối tượng người gửi tiền theo quy định thì phải có tài khoản thanh toán tại VietABank, phải đăng ký dịch vụ ngân hàng số và đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.

8. Thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của VietABank:

 • Người gửi tiền xuất trình sổ tiết kiệm bản gốc và Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền, Trường hợp chi trả tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật theo quy định.
 • Ký xác nhận trên chứng từ, đảm bảo chữ ký khớp đúng với chữ ký đã đăng ký với VietABank
 • Nếu khách hàng muốn nhận tiền mặt, kiểm tra toàn bộ số tiền được chi trả trước khi rời điểm giao dịch của VietABank

9. Biện pháp tra cứu tiền gửi tiết kiệm: Truy cập tại Tra cứu thông tin của mục Truy cập nhanh trên website VietABank (vietabank.com.vn), hoặc tại địa điểm giao dịch của VietABank.

10. Xử lý khi Sổ tiết kiệm bị mất, nhàu nát, rách:

 • Trường hợp Sổ tiết kiệm bị mất, thất lạc:
 • Người gửi tiền đến bất kỳ địa điểm giao dịch nào của VietABank xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin và lập giấy báo mất Sổ tiết kiệm (theo mẫu của VietABank). Trong trường hợp khẩn cấp Người gửi tiền có thể gọi điện cho tổng đài của VietABank hoặc gọi điện thoại cho đơn vị VietABank đã cấp Sổ tiết kiệm và tới địa điểm giao dịch làm thủ tục báo mất trong vòng 3 ngày kể từ ngày gọi điện thông báo.
 • Thời gian giải quyết cho người gửi tiền được rút tiền tối thiểu là sau 07 ngày làm việc kể từ ngày VietABank nhận giấy báo mất/thất lạc Sổ tiết kiệm của Người gửi tiền.
 • Trường hợp Sổ tiết kiệm bị nhàu, nát, rách:
 • Người gửi tiền trực tiếp đến địa điểm đã cấp Sổ tiết kiệm, xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin, Sổ tiết kiệm bị hỏng và lập giấy báo Sổ tiết kiệm bị hỏng (theo mẫu của VietABank). VietABank có quyền từ chối thực hiện giao dịch đối với sổ tiết kiệm bị hỏng mà chủ sở hữu không làm thủ tục thông báo theo quy định của VietABank.
 • Thời gian giải quyết cho người gửi tiền được rút tiền tối thiểu là sau 07 ngày làm việc kể từ ngày VietABank nhận giấy báo hỏng số tiết kiệm.

Sản phẩm liên quan

Add to home screen