Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền gửi: VND, USD

  • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND/100 USD

  • Kỳ hạn gửi: Từ 1 tháng đến 36 tháng

  • Phương thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi định kỳ, Lĩnh lãi cuối kỳ

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ GIAO DỊCH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETABANK  - TẠI ĐÂY

Sản phẩm liên quan

Add to home screen