Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

Đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh, mua sắm máy móc thiết bị…để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân.

Đặc điểm sản phẩm

  • Số tiền vay: 100% nhu cầu vốn

  • Thời gian vay: Tối đa 15 năm (180 tháng)

  • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần

  • Khách hàng vay: Khách hàng cá nhân

  • Độ tuổi khách hàng: Từ 22 tuổi đến 65 tuổi

  • Tài sản bảo đảm: Bất động sản và/hoặc tài sản khác của khách hàng và/hoặc người thân khách hàng

Đăng ký và sử dụng dịch vụ

Sản phẩm liên quan

Add to home screen